Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 11 - 20 van 3943

Sorteer op

Het vervangen van een drinkwaterleiding nabij de Wieldrechtse Zeedijk 13 te Dordrecht

publicatiedatum: 19-2-2019

 | 

bekendmaking

Het afgraven en ophogen van terrein vanwege bodemsanering nabij de primaire waterkering bij Veersedijk 11 te Hendrik-Ido-Ambacht

publicatiedatum: 19-2-2019

 | 

bekendmaking

Het verwijderen en leggen van laagspanningskabels(LS-kabels) nabij Maasplein 4 te Zwijndrecht gedurende het stormseizoen

publicatiedatum: 19-2-2019

 | 

bekendmaking

Voor het vervangen van een bestaande fiets-/voetgangersbrug in het Martinuspad te Hellevoetsluis

publicatiedatum: 19-2-2019

 | 

bekendmaking

Het aanpassen van het watersysteem, ten behoeve van het bouwrijp maken van Landgoed Drenkeling, gelegen tussen de Vestalaan, Zeeweg en Vleerdamsedijk in Rockanje, gemeente Westvoorne

publicatiedatum: 19-2-2019

 | 

bekendmaking

Het uitbouwen van een kantoorpand met loods nabij Mijlweg 1 te ’s-Gravendeel

publicatiedatum: 19-2-2019

 | 

bekendmaking

Het leggen/verwijderen van midden- en laagspanningskabels, openbare verlichting kabels en een lage druk gasleiding aan de Laan der Verenigde Naties te Dordrecht

publicatiedatum: 15-2-2019

 | 

bekendmaking

Het lozen vanuit een hemelwaterafvoerstelsel en een gemengd waterafvoerstelsel via een uitstroomvoorziening aan de Lindelaan en de Gravensingel te Dordrecht

publicatiedatum: 15-2-2019

 | 

bekendmaking

De herinrichting van de omgeving van het Cultuurhuis aan de Opzoomerlaan 106 te Hellevoetsluis

publicatiedatum: 14-2-2019

 | 

bekendmaking

Openbare bekendmaking Kandidatenlijsten verkiezingen

publicatiedatum: 14-2-2019

 | 

bekendmaking