Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 11 - 20 van 4046

Sorteer op

Het aanleggen van glasvezelkabel in nieuwe en bestaande buis in nabij de hoek Brielse Meeroever en Krabbeweg te Oostvoorne

publicatiedatum: 15-7-2019

 | 

bekendmaking

Het herinrichten van het recreatiegebied aan het Oostvoornse Meer nabij Noordoever Oostvoornse Meer 1 te Oostvoorne

publicatiedatum: 15-7-2019

 | 

bekendmaking

Uitbreiden van een woning aan de Wilhelminastraat 3 te Den Bommel

publicatiedatum: 15-7-2019

 | 

bekendmaking

Het bouwen van een garage met een onderhuis aan Noldijk 56 te Barendrecht

publicatiedatum: 15-7-2019

 | 

bekendmaking

Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden Natuurterreinen

publicatiedatum: 15-7-2019

 | 

bekendmaking

Het dempen, graven en verbreden van oppervlaktewaterlichamen, het plaatsen van steigers, het plaatsen van grondkerende constructie, het verplaatsen van een dam met duiker, het plaatsen van een dam met duiker ter plaatse van Boezempad 10 in Barendrecht

publicatiedatum: 15-7-2019

 | 

bekendmaking

Het aanleggen van kabels nabij Noordendijk 252 te Dordrecht.

publicatiedatum: 15-7-2019

 | 

bekendmaking

Het onttrekken van grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw op Bollaarsdijk 13a te Brielle

publicatiedatum: 12-7-2019

 | 

bekendmaking

Het vervangen van twee houten bruggen door twee dammen met duikers en het verbreden van een watergang ter plaatse van de Middelweg in Spijkenisse

publicatiedatum: 12-7-2019

 | 

bekendmaking

Het aanleggen van een ruiterpad, een rolstoel-uitkijkplatform en het verbreden van het bestaande schelpenpad aan het A.J. Bootpad te Oostvoorne

publicatiedatum: 12-7-2019

 | 

bekendmaking