Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 11 - 20 van 3832

Sorteer op

Ambtshalve wijziging vergunning het extra dempen van watergang T03308 behorend bij verleende watervergunning D0042205

publicatiedatum: 4-12-2018

 | 

bekendmaking

ONTWERP-BESLUIT KOSTENTOEDELINGSVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

publicatiedatum: 3-12-2018

 | 

bekendmaking

Wijzigen van de uitvoeringstermijn van de watervergunning met nummer D0039791: Het plaatsen van een tijdelijke dam met duiker aan Carnissebaan te Barendrecht

publicatiedatum: 28-11-2018

 | 

bekendmaking

Het verwijderen van een laagspanningskabel en lagedrukgasleiding nabij de Grote Kerksbuurt 1 te Dordrecht

publicatiedatum: 28-11-2018

 | 

bekendmaking

Het aanleggen van een dam met duiker en het graven van compensatie aan Hofdijksweg 34a in Ouddorp

publicatiedatum: 27-11-2018

 | 

bekendmaking

Het aanleggen van een oprit met dam en duiker nabij de Langeweg 474 te Heerjansdam

publicatiedatum: 27-11-2018

 | 

bekendmaking

Het plaatsen van een aanbouw aan een woonhuis langs een hoofdwatergang op de Blauwesteenweg 9 in Westmaas

publicatiedatum: 26-11-2018

 | 

bekendmaking

Het verplaatsen van twee lichtmasten nabij Zuidendijk 393 te Dordrecht

publicatiedatum: 26-11-2018

 | 

bekendmaking

Het tijdelijke realiseren van een drijvende ijsbaan in de Vliet aan de Oost-Voorstraat ter hoogte van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland

publicatiedatum: 23-11-2018

 | 

bekendmaking

Project kreken kweken ecozone kreek 2, Voorne Oost A aan de Drieëndijk nabij nummer kadastraal perceel BNS04E325 in Heenvliet

publicatiedatum: 22-11-2018

 | 

bekendmaking