Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Vanaf 1 maart 2013 maken waterschappen gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Onderstaand vindt u de bekendmakingen van waterschap Hollandse Delta.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 1 - 10 van 3066

Sorteer op

Het uitvoeren van bodemonderzoek bij de voormalige stortplaats Transberg ter plaatse van de Rijksstraatweg 134a te Dordrecht

publicatiedatum: 15-8-2017

 | 

bekendmaking

Het leggen van een laagspanningskabel nabij de Westhavendijk 15 te Middelharnis

publicatiedatum: 15-8-2017

 | 

bekendmaking

Verwijzingsborden langs de Westerweg te Ouddorp

publicatiedatum: 15-8-2017

 | 

bekendmaking

Het ophogen van een agrarisch perceel met ingedroogde baggerspecie nabij de West Havendijk 55 te Dirksland

publicatiedatum: 15-8-2017

 | 

bekendmaking

Het vervangen van 2 bruggen aan Simon Vestdijk-erf 89 te Dordrecht

publicatiedatum: 11-8-2017

 | 

bekendmaking

Het aanleggen van riolering en drainage aan de Onderdijkserijweg te Heerjansdam

publicatiedatum: 11-8-2017

 | 

bekendmaking

Het (ver)graven van een oppervlaktewaterlichaam, het dempen van een drietal oppervlaktewaterlichamen, het aanleggen van een tweetal vaarduikers en het aanleggen van uitstroomvoorzieningen ter hoogte van Onderdijkse Rijweg 390 te Hendrik-Ido-Ambacht

publicatiedatum: 11-8-2017

 | 

bekendmaking

Het leggen/verwijderen van midden- en laagspanningskabels en Openbare verlichtingskabels en het leggen van een lagedruk gasleiding aan de Molenstraat te Strijen

publicatiedatum: 11-8-2017

 | 

bekendmaking

Geen toestemming voor het plaatsen van een nieuwe beschoeiing tegen een bestaande beschoeiing

publicatiedatum: 4-8-2017

 | 

bekendmaking

Het oprichten van een woonhuis op de locatie Dorpsstraat 81 te Heerjansdam

publicatiedatum: 4-8-2017

 | 

bekendmaking