Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Vanaf 1 maart 2013 maken waterschappen gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Onderstaand vindt u de bekendmakingen van waterschap Hollandse Delta.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 1 - 10 van 3147

Sorteer op

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van de waterstaatkundige herinrichting van plangebied Hordijk West, locaties Spoorzone en Zuidpunt te Rotterdam

publicatiedatum: 25-9-2017

 | 

bekendmaking

Het dempen en graven van een overige watergang en het nieuw plaatsen van een gemaaltje

publicatiedatum: 25-9-2017

 | 

bekendmaking

Het verwijderen/aanleggen van laag- en middenspanningskabels en plaatsen van een transformatorstation ter plaatse van de Bekadeweg 38 te Sommelsdijk in de gemeente Goeree-Overflakkee. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit

publicatiedatum: 25-9-2017

 | 

bekendmaking

Het uitbreiden van een omgekeerde osmose-installatie ter plaatse van Prinsenweg 2 te Brielle

publicatiedatum: 25-9-2017

 | 

bekendmaking

Het lozen van regeneratiewater t.b.v. bronnen op de locaties Polder Biesbosch, Kop van’t Land en Jeugddorp te Dordrecht

publicatiedatum: 25-9-2017

 | 

bekendmaking

Het plaatsen van een P+R-clusterbord langs Rijksweg A15 te Hoogvliet

publicatiedatum: 25-9-2017

 | 

bekendmaking

Het plaatsen van twee anoden ten behoeve van de kathodische bescherming van hevel “De Mijl” aan ’s Gravendeelsedijk / Glazenstraat te Dordrecht

publicatiedatum: 25-9-2017

 | 

bekendmaking

Het graven van een watergang ter plaatse van de Laaijekreekseweg 7 te Hellevoetsluis

publicatiedatum: 25-9-2017

 | 

bekendmaking

Het dempen en graven van een oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van een nieuw te bouwen bewaarloods, Polderdijk 69 te Maasdam

publicatiedatum: 25-9-2017

 | 

bekendmaking

Het wijzigen van vergunning D0036009

publicatiedatum: 25-9-2017

 | 

bekendmaking