Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 1 - 10 van 4046

Sorteer op

Het verwijderen van een damwand, het verleggen van de kade en het aanbrengen van een damwand met steiger nabij Groeneweg 20 te Numansdorp.

publicatiedatum: 17-7-2019

 | 

bekendmaking

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta heeft besloten tot het toepassen van spoedbestuursdwang

publicatiedatum: 16-7-2019

 | 

bekendmaking

Het realiseren van een snellaadstation aan de Stadionweg ter hoogte van perceel 1 te Rotterdam

publicatiedatum: 16-7-2019

 | 

bekendmaking

Het verwijderen en realiseren van bebouwing nabij Ringdijk 426 te Ridderkerk

publicatiedatum: 16-7-2019

 | 

bekendmaking

Extra uitgebreide commissievergadering Water/WWV/MBH 17 juli 2019

publicatiedatum: 16-7-2019

 | 

bekendmaking

Het aanleggen van glasvezelkabel in nieuwe en bestaande buis in nabij de hoek Brielse Meeroever en Krabbeweg te Oostvoorne in de gemeente Westvoorne

publicatiedatum: 16-7-2019

 | 

bekendmaking

Het omleggen van een inrit (dam zonder duiker) tussen Schuringsedijk 136 en 138 te Numansdorp in de gemeente Cromstrijen

publicatiedatum: 16-7-2019

 | 

bekendmaking

Verkeersbesluit VTH190206

publicatiedatum: 15-7-2019

 | 

bekendmaking

Het leggen van middenspanningskabels langs de Schouwmeesterweg en Benendenrijweg in Rotterdam ten behoeve van het aansluiten van een trafostation

publicatiedatum: 15-7-2019

 | 

bekendmaking

Het verwijderen van een hogedruk gasleiding ter hoogte van Langeweg 474 in Heerjansdam in verband met het v

publicatiedatum: 15-7-2019

 | 

bekendmaking