Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 1 - 10 van 3828

Sorteer op

Verkeersbesluit D0043223

publicatiedatum: 7-12-2018

 | 

bekendmaking

Het verwijderen en leggen van telecomkabels vanwege reconstructie van de rotonde Noordeinde – Nijverheidsweg te Hendrik-Ido-Ambacht

publicatiedatum: 5-12-2018

 | 

bekendmaking

Het plaatsen van keerwanden in de beschermingszone van de aanliggende watergang en de veiligheidszone van de waterkering ter plaatse van Seggeweg 13 in Vierpolders, gemeente Brielle

publicatiedatum: 5-12-2018

 | 

bekendmaking

Het onttrekken van grondwater voor productie van gietwater met behulp van omgekeerde osmose ter hoogte van Kerkweg 3a te Vierpolders

publicatiedatum: 5-12-2018

 | 

bekendmaking

Onttrekken van grondwater voor productie van gietwater met behulp van omgekeerde osmose ter hoogte van Westerlandseweg 18 te Tinte

publicatiedatum: 5-12-2018

 | 

bekendmaking

Projectplan inlaatverbinding met pompput nabij Hoofdland in Zwijndrecht

publicatiedatum: 5-12-2018

 | 

bekendmaking

Ambtshalve wijziging vergunning het extra dempen van watergang T03308 behorend bij verleende watervergunning D0042205

publicatiedatum: 4-12-2018

 | 

bekendmaking

ONTWERP-BESLUIT KOSTENTOEDELINGSVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

publicatiedatum: 3-12-2018

 | 

bekendmaking

Wijzigen van de uitvoeringstermijn van de watervergunning met nummer D0039791: Het plaatsen van een tijdelijke dam met duiker aan Carnissebaan te Barendrecht

publicatiedatum: 28-11-2018

 | 

bekendmaking

Het verwijderen van een laagspanningskabel en lagedrukgasleiding nabij de Grote Kerksbuurt 1 te Dordrecht

publicatiedatum: 28-11-2018

 | 

bekendmaking