Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Vanaf 1 maart 2013 maken waterschappen gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Onderstaand vindt u de bekendmakingen van waterschap Hollandse Delta.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 1 - 10 van 2910

Sorteer op

Het maken van 2 sonderingen in de Vrijenburgweg te Barendrecht

publicatiedatum: 19-5-2017

 | 

bekendmaking

Het aanpassen van het waterleidingtracé ter hoogte van de wegkruising Halspoldersedijk en Zuiderdiepweg in Melissant

publicatiedatum: 19-5-2017

 | 

bekendmaking

Het verharden van de berm en uitrit aan de Philipshoofjesweg 92 te Dirksland

publicatiedatum: 19-5-2017

 | 

bekendmaking

Het vervangen van de bestaande PVC 500 leiding door een stalen DN500 leiding ten behoeve van de drinkwatervoorziening tracé Rotterdamseweg te Ridderkerk inclusief het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen en het toepassen van een telekraan

publicatiedatum: 19-5-2017

 | 

bekendmaking

Jaarverslag en jaarrekening 2016

publicatiedatum: 18-5-2017

 | 

bekendmaking

Het aanpassen van het tracé middenspanningskabels ter hoogte van de wegkruising Halspoldersedijk en Zuiderdiepweg in Melissant

publicatiedatum: 16-5-2017

 | 

bekendmaking

Het aanbrengen van een grondkering en een berging ter plaatse van de Schuringsedijk 50 te Numansdorp

publicatiedatum: 16-5-2017

 | 

bekendmaking

Het aanbrengen van klei en voorbelasting op de Nieuwe Merwededijk t.h.v. Oosthaven, Dordrecht, het daarbij dempen van 22 m² overig oppervlaktewater en het aanbrengen en hebben van een duiker

publicatiedatum: 16-5-2017

 | 

bekendmaking

Het houden van een Sprietloop op 6 juli 2017 tijdens het zomerfeest Tinte 2017

publicatiedatum: 16-5-2017

 | 

bekendmaking

Het leggen van een glasvezelkabel ter plaatse van Hof aan de Dijk, Onderdijkserijweg en Anna Paulownastraat te Zwijndrecht

publicatiedatum: 16-5-2017

 | 

bekendmaking