Vaarontheffing Brielse Meer

Waterschap Hollandse Delta verleent als beheerder van het Brielse Meer ontheffingen om sneller te varen dan 12 km/uur.
Snelvaren op het Brielse Meer | © waterschap Hollandse Delta

U kunt zelf online via onze webapplicatie een snelvaarontheffing aanvragen als u wilt snelvaren.

Een ontheffing is alleen nodig voor zater-, zon- en (doordeweekse) feestdagen. Van maandag tot en met vrijdag is het snelvaren vrijgesteld van de ontheffingplicht. Een ontheffing is dan niet nodig. Voor bedrijfsmatige activiteiten is er een speciale ontheffing, deze blijft gehandhaafd.

U kunt zelf uw gegevens actueel houden en eenvoudig wijzigingen aanbrengen. Ook is het mogelijk om een ontheffing zelf te annuleren als u besluit toch geen gebruik te maken van een aangevraagde ontheffing.

De criteria voor het in aanmerking komen van een snelvaarontheffing blijven nagenoeg ongewijzigd:

  • Ontheffing kan alleen aangevraagd worden door personen van 18 jaar en ouder, die in het bezit zijn van een geldig vaarbewijs.
  • Voor waterscooters en jetski's worden géén ontheffingen verstrekt.
  • Voor de ontheffing worden geen legeskosten belast.
  • Voor boten langer dan 7,20 m (24 ft), is het niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.

Ga voor meer informatie naar de meest gestelde vragen (FAQ).

Let op uw snelheid!

Het mooie zomerweer zorgt voor meer drukte op het Brielse Meer dan voorgaande jaren. Houd daarom rekening met elkaar, zodat er geen onveilige situaties ontstaan. Zo moet u bijvoorbeeld zoveel mogelijk in het midden van het water snelvaren, voldoende afstand houden (50 m) bij aanleggelegenheden of zwemlocatie en geen hinderlijke golfslag veroorzaken. Houd u zich aan de vaarregels die gelden voor het Brielse Meer: Binnenvaartpolitiereglement en de voorschriften voor het snelvaren.

Een snelvaarontheffing aanvragen, ga naar: https://snelvaarontheffingen.wshd.nl