Recent rondde waterschap Hollandse Delta de dijkversterkingswerkzaamheden in haar gebied af.
Ruim 12 jaar is gewerkt aan de veiligheid voor bewoners, gebruikers en bezoekers.
De projecten zijn op tijd en binnen budget opgeleverd: ruim 66 kilometer dijkversterking in 13 projecten met een begroting van bijna 300 miljoen euro.

De werkzaamheden zijn via een projectmatige aanpak uitgevoerd.
Zo is gestuurd op kosten en resultaat.
Onze kennis en ervaringen delen wij hieronder via virtual reality-techniek.
U kunt letterlijk zelf een kijkje nemen en ervaren hoe dijkversterkingen zijn aangepakt.
Veel kijkplezier!

Laat je in deze unieke 360ยบ VR beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.

360 graden virtual reality dijkversterkingen

Alternatief
https://360vr-video.nl/wshd