Zoeken

Resultaten 1 - 8 van 63

Sorteer op

Andere uitwatering gemaal Loudon door dijkversterking Dordrecht

gepubliceerd op: 01-04-2016

 | 

Nieuws

Dit jaar verwachten we de dijkversterking op het Eiland van Dordrecht af te ronden. Er moet echter nog veel werk worden verzet. Bijvoorbeeld bij het gemaal Loudon aan de Wieldrechtse Zeedijk.

Ruim 80% van de dijken scoort voldoende

gepubliceerd op: 23-12-2015

 | 

Nieuws

Eén van de taken van het waterschap is het beheren en onderhouden van dijken, duinen en kades. Door dit goed te doen, kunnen inwoners achter de dijk veilig leven, wonen en werken.

1 oktober begint het stormseizoen

gepubliceerd op: 30-09-2016

 | 

Nieuws

De herfst en winter zijn in aantocht. Dat betekent storm en hoge waterstanden in de rivieren. Tussen 1 oktober en 1 april zijn ook de dijkwachten paraat.

Waterschapsbelasting verhoogd met 3,69 procent

gepubliceerd op: 03-12-2018

 | 

Nieuws

Op 29 november heeft het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta, de Verenigde Vergadering, ingestemd met de begroting 2019. Ook werd het tarief van de waterschapsbelasting in 2019 vastgesteld.

Waterschap Hollandse Delta zaait proeftuin in op dijk

gepubliceerd op: 22-09-2017

 | 

Nieuws

Heemraad Leo van Gelder, verantwoordelijk voor dijken bij waterschap Hollandse Delta, zaaide vandaag een eerste stuk van een bloemrijke dijk in. Het waterschap heeft twee locaties als proeftuin aangewezen om ervaring op te doen met beheer en onderhoud...

Dijkversterkingen

Artikel

Waterschap Hollandse Delta heeft de afgelopen jaren 59 kilometer dijk versterkt. Hiermee beschermen we onze inwoners tegen hoog water, nu en in de toekomst.

Dijkversterking Eiland van Dordrecht

Artikel

Delen van de Wieldrechtse Zeedijk en de Zeedijk aan de west- en oostkant van het Eiland van Dordrecht voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom moeten deze dijken versterkt worden. Waterschap Hollandse Delta heeft daarvoor een versterkingsplan opgesteld. In...

Waterschap vangt muskusratten op Goeree-Overflakkee

gepubliceerd op: 15-02-2019

 | 

Nieuws

In de week van 18 februari gaat het waterschap muskusratten vangen in de polders tussen Middelharnis, Dirksland en Stad aan 't Haringvliet. Het water in de sloten van deze polders staat daarom tijdelijk lager dan normaal. Het vangen van muskusratten is...