Verkeersontheffing

Beschrijving

U wilt een weg tijdelijk geheel of gedeeltelijk afsluiten? Of op een weg rijden met een zwaarder voertuig dan is toegestaan? Dan heeft u ontheffing nodig. Dit staat in het reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990.

Het betreft wegen in het beheer van waterschap Hollandse Delta is beheerder van de wegen gelegen buiten de bebouwde kom op Goeree Overflakkee, IJsselmonde, Voorne-Putten en in de Hoeksche Waard met uitzondering van de provinciale wegen en rijkswegen. Het waterschap is voor deze wegen het bevoegd gezag voor wat betreft de Wegenverkeerswet 1994 en het RVV 1990.

Kosten

Aan een verkeersontheffing zijn geen kosten (leges) verboden.

Aanpak

Een verkeersontheffing vraagt u aan met het aanvraagformulier RVV.

Voor een aantal wegen gelden specifieke regels en een bijbehorend aanvraagformulier, te weten

Regelgeving