Verkeersontheffing Spuidijk Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland

Beschrijving

De Spuidijk is met een beweegbaar obstakel afgesloten voor autoverkeer. De aanleiding voor het plaatsen was het vergroten van de verkeersveiligheid. De Spuidijk is namelijk geen weg voor doorgaand verkeer, maar is bedoeld om de aanliggende woningen en percelen te ontsluiten. Toch werd de Spuidijk alsnog veelvuldig gebruikt door verkeer tussen Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland.

Ter hoogte van fruitbedrijf Van Dongen (Spuidijk 38a) is een beweegbaar obstakel in het midden van de weg aangebracht. Dit obstakel houdt het autoverkeer tegen, terwijl (brom)fietsers ongehinderd kunnen doorrijden. Bewoners en andere personen met een ontheffing kunnen de installatie bedienen met een afstandsbediening. Voor de veiligheid van de diverse verkeersdeelnemers is de installatie voorzien van verkeerslichten, zodat duidelijk is wie er op welk moment doorheen mag rijden.

De woningen en percelen aan de Spuidijk blijven altijd ten minste vanaf één zijde bereikbaar. De hulpdiensten beschikken ook over een afstandsbediening en kunnen zonder problemen passeren. In geval van calamiteiten kan het waterschap de installatie (van afstand) uitzetten.

Voorwaarden

Voor een ontheffing komen onder andere degenen in aanmerking die aan de Spuidijk tussen de N217 Ruisseweg en de Randweg van Oud-Beijerland wonen of daar structureel aanwezig moeten zijn (minimaal twee keer per week meer dan 1,8 kilometer moeten omrijden). Met het aanvraagformulier kunt u ontheffing aanvragen.

Aanpak

Maak gebruik van ons aanvraagformulier. Het volledig ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar het waterschap.

Geen kosten

Aan deze ontheffing zijn geen kosten (leges) verbonden. Wel moet eenmalig een borg van € 25,00 voor de zender worden betaald. Na inlevering van de zender ontvangt u de borg terug.

Borgstelling

Voor een ontheffing komen tegen een borgstelling in aanmerking:

  • Vuilophaaldienst
  • Medewerkers van het waterschap ten behoeve van werkzaamheden voor het waterschap.
  • Postbezorging aan de Spuidijk.
  • Een ieder die structureel (tweemaal per week of vaker) aan de Spuidijk moet zijn en als gevolg van de selectieve afsluiting gedwongen wordt om meer dan 1,8 kilometer om te rijden.
  • Eigenaren van motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en die voor agrarische doeleinden worden gebruikt en aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:
    -  Eigenaren van deze voertuigen dienen woonachtig te zijn aan de Spuidijk;
    -  Eigenaren van een landbouwperceel aan de Spuidijk.

Een (rechts)persoon krijgt nooit meer ontheffingen dan het aantal motorvoertuigen, waarvan deze eigenaar is, of waaruit een (lease)contract blijkt dat deze het vruchtgebruik van een voertuig heeft.