Verkeersontheffing Slotsedijk Rhoon

Beschrijving

De Slotsedijk in Rhoon is tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen.
In 1998 heeft voormalig waterschap IJsselmonde het verkeersbesluit genomen om tijdens spitsuren de Slotsedijk voor motorvoertuigen af te sluiten. Reden is dat tijdens de spitsuren veel verkeershinder op de Slotsedijk ontstond veroorzaakt door de drukte op de hoofdverbinding tussen Hoogvliet en het industriegebied rond de Waalhaven in Rotterdam.
Tot op heden is de Slotsedijk nabij de kruising met het Groenedijkviaduct op maandag t/m vrijdag van 06.00 uur tot 09.30 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur voor motorvoertuigen afgesloten. Onder voorwaarden is het mogelijk ontheffing te verlenen.

Kosten

Aan deze ontheffing zijn geen kosten (leges) verbonden. Wel moet eenmalig een borg van € 25,00 voor de sleutel worden betaald. Na inlevering van de sleutel ontvangt u de borg terug.

Voorwaarden

Particulieren

U moet woonachtig zijn op de Rhoonsedijk (buiten de bebouwde kom), de Slotsedijk, de Slotvalckensteinsedijk (oostelijk van de aansluiting met Poortugaal-Noord), de Varleweg of de Poortugaalseweg. (in blauw  aangegeven op de kaart)
Bewoners Rhoon-Noord (het gebied begrensd door de Zwaardijk, Dorpsdijk en de Oud-Rhoonsedijk) en Poortugaal-Noord (het gebied ten noorden van de Metrobaan tussen de Hofweg, de Slotvalckensteinsedijk en de Oud-Rhoonsedijk) moeten aan een extra voorwaarde voldoen. Zij moeten werkzaam zijn op het Distripark Eemhaven en/of het bedrijfsterrein aan de Seattleweg (in geel aangegeven op de kaart).

Bedrijven

Bedrijven moeten gevestigd zijn of eigendommen bezitten en/of pachten aan de Rhoonsedijk (buiten de bebouwde kom), de Slotsedijk, de Slotvalckensteinsedijk (oostelijk van de aansluiting met Poortugaal-Noord), de Varleweg of de Poortugaalseweg.
Bedrijven moeten bij de aanvraag aantonen, dat het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is dat het bewuste voertuig tijdens spitsuren de afsluiting moet passeren.

Ook nooddiensten, zoals huisartsen, verloskundigen en dierenartsen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen.

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Aanpak

Maak gebruik van ons aanvraagformulier. Het volledig ingevulde formulier met bijlagen stuurt u vervolgens naar het waterschap.