Vergunning of melding

Beschrijving

Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Neem hiervoor contact op met een vergunningverlener, via ons Waterschapsloket.

U kunt ook zelf via het Omgevingsloket controleren of u melding- of vergunningplichtig bent. U doet dit door de locatie en de werkzaamheden op te geven en de check te doorlopen. Deze check geldt overigens alleen voor werkzaamheden in of bij water en waterkeringen, grondwateronttrekkingen en lozingen.

Aanvragen

Een watervergunning kunt u digitaal aanvragen via het Omgevingsloket. Eventueel kunt u hier ook het formulier uitprinten. De aanvraag kunt u vervolgens rechtstreeks indienen bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden.

Watervergunning aanvragen via Omgevingsloket. (U kunt voorlopig ook nog gebruik maken van ons aanvraagformulier)

Voor activiteiten die alleen plaatsvinden langs een weg is een wegenvergunning benodigd. Hier is een apart aanvraagformulier voor beschikbaar. Vinden de activiteiten naast de weg ook plaats bij een watergang of waterkering combineer dit met de aanvraag watervergunning.

Wegenvergunning aanvragen

Melden

Volstaat een melding? U moet dan minimaal -afhankelijk van de soort activiteit- drie of vier weken vóór de start van de werkzaamheden bij het waterschap melden wat u gaat doen en natuurlijk de voorschriften uit de algemene regel naleven. Lees voor het invullen van de melding eerst de betreffende algemene regel (pdf, 4,9 Mb).

Melding doen