Lozingen door agrariërs

Beschrijving

In het activiteitenbesluit staan maatregelen om de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. Zowel voor het erf als de agrarische percelen. Nieuwe bedrijven of wijzigingen in de bedrijfsvoering kunnen via de AIM (Activiteiten Internet Module) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gemeld worden. U moet minimaal 4 weken voor aanvang van de lozing een melding te doen. Via de website www.activiteitenbesluitagrarisch.nl kunt u op een eenvoudige en overzichtelijke wijze meer informatie krijgen over wat het activiteitenbesluit voor uw bedrijf betekend.