Lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater

Beschrijving

Als er geen riolering aanwezig is, moet het afvalwater voor het wordt geloosd op oppervlaktewater, gezuiverd worden via een zuiveringsvoorziening. Zo’n zuiveringsvoorziening noemen we ook wel IBA. IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Het meest voorkomende voorbeeld van een IBA is een septictank met een inhoud van 6 m3.

Woont u buiten de bebouwde kom? En is de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk meer dan 40 meter? Dan komt u in aanmerking voor een septictank. De afstand van meer van 40 meter is gemeten vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt.

Melden lozing huishoudelijk afvalwater