Lozen bij sanering of bronnering

Beschrijving

Wilt u grondwater uit de bodem halen en lozen als gevolg van bodemsaneringen of bronnering, dan heeft u toestemming nodig van het waterschap. In grondwater zijn van nature allerlei stoffen aanwezig. Zolang het water in de grond blijft, kan dit geen kwaad. Als deze stoffen echter in oppervlaktewater worden geloosd, kunnen zij negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit.

Voor het lozen van grondwater geldt een voorkeursvolgorde. Grondwater wordt bij voorkeur teruggebracht in de bodem. Is dit niet mogelijk dan kan bepaald worden dat het grondwater in oppervlaktewater mag worden geloosd. Als dit niet mogelijk is, kan het grondwater misschien op de riolering worden gebracht. Het uitgangspunt bij het lozen van grondwater op het oppervlaktewater is, dat door de lozing de kwaliteit van het oppervlaktewater niet mag verslechteren.

Let op:

In ons beheergebied bevat het grondwater vaak te hoge concentraties nutriënten en is het ijzer- en het choridegehalte (het zoutgehalte) vaak te hoog om het grondwater zonder zuiveringstechnische voorziening op het oppervlaktewater te lozen.
Het lozen van grondwater is altijd in combinatie met het onttrekken van grondwater. Daarom is er één formulier opgesteld, voor zowel de lozing op oppervlaktewater als de onttrekking. U kunt beide activiteiten melden via het meldingsformulier grondwater.