Legger van waterschap Hollandse Delta

Beschrijving

Een legger is een aanvulling op de Keur. Een keur is een stelsel van gebods- en verbodsbepalingen voor het in stand houden van de waterkeringen, waterhuishouding en wegen. Direct naar de legger van waterschap Hollandse Delta.