Forfaitaire heffing bedrijven, aanvraag

Beschrijving

Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing). De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die per jaar op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater worden geloosd. Bedrijven met een vervuilingswaarde onder 5 vervuilingseenheden worden forfaitair aangeslagen voor 3 vervuilingseenheden. Wanneer uw bedrijf dusdanig weinig vervuilde stoffen afvoert dat de vervuilingswaarde gelijk is aan of lager ligt dan 1, kunt u in aanmerking komen voor een forfait van 1 vervuilingseenheid. U moet dit wel kunnen aantonen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een forfaitaire heffing van 1 vervuilingseenheid per jaar.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor forfaitaire heffing voor bedrijven als:

  • U kunt aantonen dat de vervuilingswaarde gelijk of lager ligt dan 1 vervuilingseenheid.

Aanpak

U moet het verzoek tot toepassing van forfaitaire heffing voor bedrijven indienen bij het Samenwerkingsverband Vastgoedheffing & Waardebepaling (SVHW).

Regelgeving