Erfafspoeling

Beschrijving

Erfafspoeling bij veehouderijbedrijven zorgt voor verontreiniging voor oppervlaktewater. Dit komt omdat hemelwater op het (verharde) erf in contact komt met andere stoffen. Bijvoorbeeld: voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat. Vervolgens spoelt dit  af richting de sloot. Informatie over maatregelen om dat te voorkomen of te verminderen kunt u vinden op de website activiteitenbesluitagrarisch. Een van de maatregelen om afspoeling van perssappen tegen te gaan is het aanbrengen van een absorberende onderlaag bij de opslag van gras en snijmaïs.