Duinovergangen, ontheffing

Beschrijving

De duinovergangen zijn alleen voet- en fietspaden. Om het achterliggende strand en de strandpaviljoens met (motor-)voertuigen te kunnen bereiken moet gebruik worden gemaakt van deze duinovergangen.

Voorwaarden

Het volgende valt niet onder de algemene regel:

  • het gebruik van wegen waarbij deze langer dan één dag worden beperkt voor het verkeer;
  • het gebruik van wegen waarbij de bereikbaarheid van achterliggende percelen, bedrijven
  • en woningen niet kan worden gegarandeerd;
  • het gebruik van wegen waarbij de bereikbaarheid voor hulpdiensten niet kan worden gegarandeerd;
  • het gebruik van wegen voor wedstrijdachtige activiteiten met motorvoertuigen.

Aanpak

Bij voldoen aan de voorwaarden kunt u ontheffing aanvragen middels het aanvraagformulier (97 kB).

De ontheffing moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Hiervoor ontvangen ontheffinghouders medio november een herinnering.