Driftarme spuitdoppen

Beschrijving

Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen 14 meter langs het oppervlaktewater moeten driftarme spuitdoppen worden gebruikt. Dit staat in het activiteitenbesluit en de bij behorende regeling. Om de teeltvrije (spuitvrije) zone van intensief bespoten gewassen te verkleinen van 1,5 meter naar 1 meter, dienen speciale driftarme spuitdoppen te worden gebruikt. De lijst driftarme spuitdoppen kunt u vinden op de website van Helpdesk Water. Het gebruik van de 90% driftarme doppen voor een smallere teeltvrije zone moet u aanvragen bij het waterschap.

Aanvragen gebruik 90% driftarme doppen