Bijzonder transport over de weg, ontheffing

Beschrijving

In het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (bijzonder of exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen moet het transport begeleid worden door de politie of door professionele transportbegeleiders. Ook voor voertuigen zonder kenteken (bijv. landbouwvoertuigen) moet u, voor wegen in beheer bij Hollandse Delta, de ontheffing aanvragen bij de RDW.

Kosten

De kosten worden door de RDW bepaald.

Voorwaarden

U moet ontheffing aanvragen als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • U wilt ontheffing verkrijgen van de bepalingen in het Voertuigreglement die betrekking hebben op bijzonder transport.

Bijzonderheden

Géén bijzonderheden.

Aanpak

Voor de wegen in beheer van het waterschap kunt u ontheffing aanvragen bij de RDW.

Regelgeving