De heer W.A. Sjoukes (Wim)

W.A. Sjoukes Wim Sjoukes | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta

Woonplaats:

Oostvoorne

Telefoonnummer:

0181 - 483305

E-mailadres:

sjoukes@tiscali.nl

Nevenfuncties 

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Camping Ketjil VOF, eigenaar   B
 IJsclub Tenellaplas, voorzitter  O
 Kustzeilvereniging Rockanje, voorzitter  O
 Gemeente Westvoorne, Raadslid  O
 Recreatieschap Voorne-Putten, Bestuurslid  O