Mevrouw P.J. van Nes-de Man (Petra)

P.J. van Nes-de Man Petra van Nes-de Man | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta

Woonplaats:

Ridderkerk

E-mailadres:

Pieterkej@gmail.com

 

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Raadslid Ridderkerk  B
 Lid Wijkoverleg Rijsoord en Wijk-Idee-Team Rijsoord  O
 AB-lid gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard  O
 AB-lid gemeenschappelijke regeling NRIJ (Natuur en recreatieschap IJsselmonde)  O