Mevrouw P.J. van Nes-de Man (Petra)

Petra van Nes Petra van Nes

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta

Woonplaats:

Ridderkerk

Telefoonnummer:

0180 - 421557

E-mailadres:

Pieterkej@gmail.com

 

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Raadslid Ridderkerk  B
 Lid Wijkoverleg Rijsoord en Wijk-Idee-Team Rijsoord  O