De heer L.B.C. Stehouwer (Leo)

lstehouwer.jpg Leo Stehouwer

Functie:

Lid verenigde vergadering namens CDA/fractievoorzitter

Woonplaats:

Numansdorp

Telefoonnummer:

0186 - 652432

E-mailadres:

leo.stehouwer@kpnplanet.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Wildbeheereenheid IJsselmonde, bestuurslid  O
 Bewonersvereniging Hordijk IJsselmonde, voorzitter  O
 Rotterdamse hoornblaasvereniging, voorzitter  O