De heer L.B.C. Stehouwer (Leo)

L.B.C. Stehouwer Leo Stehouwer | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens CDA/fractievoorzitter

Woonplaats:

Numansdorp

E-mailadres:

leo.stehouwer@kpnplanet.nl

Nevenfuncties

 Bezoldigd/onbezoldigd
 Adviseur Van Dorp Installaties  B
 Lid ledenraad Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden  B
 Docent Techniek College Rotterdam  B