De heer L.A. van Gelder (Leo)

Leo van Gelder Leo van Gelder

Functie:

Lid verenigde vergadering namens CDA.

Woonplaats:

Barendrecht

Telefoonnummer:

06 -10 73 61 58

E-mailadres:

l.vangelder@wshd.nl

Lid van het college van Dijkgraaf en Heemraden.

Portefeuillehouder Waterkeringen (inclusief handhaving), tweede loco-dijkgraaf

 

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 KIVI NIRIA (afd. TME) penningmeester  O
 Hogeschool Rotterdam docent  B