De heer L.A. Overwater (Leen)

L.A. Overwater Leen Overwater | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta

Woonplaats:

Strijen

Telefoonnummer:

078 - 674 17 00

E-mailadres:

leenoverwater@hotmail.com

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Eigenaar landbouwbedrijf  B
 Rentmeester  B
 Gemeenteraadslid Strijen  B
 Intern lid rekenkamer Hoeksche Waard  O
 Lid Rotaryclub Rotterdam Zuid  O
 Lid beleggingsstudie club  O