De heer J.J.M. van Oorschot (Frank)

J.J.M. van Oorschot Frank van Oorschot | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens VVD.

Woonplaats:

Achthuizen

Telefoonnummer:

06 - 12 50 98 00

E-mailadres:

f.vanoorschot@wshd.nl

 

Nevenfuncties

Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
Eigenaar landbouwbedrijf  B
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Nedato  B
Voorzitter LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee  B
Lid bestuur Stichting Landbouwkundig Onderzoek Zuid-West Nederland  O
Vrijwilliger kerk  O