De heer J.J.L. Huber (Johan)

J.J.L. Huber Johan Huber | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Hollandse Delta Natuurlijk/fractievoorzitter

Woonplaats:

Brielle

Telefoonnummer:

0181 - 41 30 76

E-mailadres:

johanJLHuber@hetnet.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Redacteur SDU  B