De heer J.H. Kalle (Hans)

J.H. Kalle Hans Kalle | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta

Woonplaats:

Herkingen

Telefoonnummer:

0187 - 66 94 15

E-mailadres:

jhkalle@kpnplanet.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep Bezoldigd/onbezoldigd 
 Trouwambtenaar Goeree-Overflakkee  B
 Secretaris/ penningmeester Vereniging ter bevordering verkrijging onroerend goed door landarbeiders in Herkingen  B
 Bestuurslid Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee   O
 Bestuurslid St. Genealogisch centrum Goeree-Overflakkee  O
 Bestuurslid Int. FilatelistenVereniging Goeree-Overflakkee  O
 Vrijwilliger St. Sjaloomzorg Dirksland  O