De heer I.F. Klok (Ies)

I.F. Klok Ies klok | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Natuurterreinen/fractievoorzitter

Woonplaats:

Rockanje

Telefoonnummer:

06 - 53867375

E-mailadres:

iesfklok@kpnmail.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Bestuurslid WBE Voorne te Rockanje  O
 Voorzitter Vereniging voor Plattelandsvernieuwing Natuurlijk Voorne-Putten  O