De heer H.P. Wagemakers (Harry)

H.P.A. Wagemakers Harry Wagemakers | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens 50PLUS

Woonplaats:

Dordrecht

Nevenfuncties