De heer E.A. Struik (Lies)

E.A. Struik Lies Struik | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Ongebouwd (agrariërs)

Woonplaats:

Dirksland

Telefoonnummer:

06 - 82 05 86 80

E-mailadres:

l.struik@wshd.nl

 

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Landbouwbedrijf Mts. Struik, vennoot  B
 Landbouwbedrijf Mts. Boer-Struik, vennoot  B
 Deskundig lid van de pachtkamer district Rotterdam  B