De heer C.G. Trouw (Kees)

C.G. Trouw Kees Trouw | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Ongebouwd (agrariërs)/fractievoorzitter

Woonplaats:

Hellevoetsluis

Telefoonnummer:

0181 - 32 55 59

E-mailadres:

trouw.klienbannink@hetnet.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Directeur eigenaar landbouwbedrijf Trouw  B
 Lid ledenraad COSUN Breda  B
 Lid Rotaryclub Brielle e.o.  O