De heer C. Sas (Cok)

C. Sas Cok Sas | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens PvdA

Woonplaats:

Dordrecht

Telefoonnummer:

06 - 23 22 67 37

E-mailadres:

c.sas@wshd.nl

 

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Voorzitter RvT Het Spectrum  B
 Voorzitter RvC Merwede Lingelijn  B
 Voorzitter platform duurzaamheid Dordrecht  O
 SAS advies  B