De heer B.M. Frowijn (Brian)

B.M. Frowijn Brian Frowijn | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta

Woonplaats:

Rotterdam (Pernis)

Telefoonnummer:

06 - 53904933

E-mailadres:

brianfrowijn@icloud.com

 

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Docent Albeda College  B
 Voorzitter gebiedscommissie Rotterdam  B
 Voorzitter lokale commissie Delta Port donatiefonds  O
 Voorzitter stichting gedupeerden Eco Wood  O