De heer A. Mollema (Anne)

A. Mollema Anne Mollema | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Water Natuurlijk

Woonplaats:

Dordrecht

Telefoonnummer:

06 - 11017484

E-mailadres:

a.mollema.1@kpnmail.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Projectleider gemeente Rotterdam  B
 Coördinerend lid Platform Duurzaamheid Dordrecht  O
 Medewerker Stadslab Water in de Dordtse Ruimte  O
 Parttime docent Process Management and Participation, Hogeschool Rotterdam  B
 Studentenbegeleider Integraal ontwerpen, TU Delft  O