De heer W. Pannekoek (Wiebe)

W. Pannekoek Wiebe Pannekoek | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens Hollandse Delta Natuurlijk

Woonplaats:

Rotterdam

Nevenfuncties