De heer Th.A.G. Peeterman (Theo)

T.A.G. Peeterman Theo Peeterman | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens VVD/fractievoorzitter

Woonplaats:

Rotterdam

Telefoonnummer:

06-87867607

E-mailadres:

theopeeterman@gmail.com

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Manager Technical Support, Damen Shipyards Gorinchem  B
 Lid Wijkraad Kop van Zuid/Entrepot, Rotterdam  B
 Extern Examinator, Hogeschool Rotterdam  O