De heer R.H.C. Tol (Ronald)

R.H.C. Tol Ronald Tol | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens Waterschapspartij Hollandse Delta

Woonplaats:

Rotterdam

Nevenfuncties