De heer R. Lucas (Reyer)

R. Lucas Reyer Lucas | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens Water Natuurlijk

Woonplaats:

Heerjansdam

Telefoonnummer:

06 - 20541812

E-mailadres:

r.lucas2@kpnmail.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep Bezoldigd/onbezoldigd 
 Delfluent BV, Den Hoorn, Juridisch en verzekeringstechnisch adviseur (o.b.v. separate overenkomst van opdracht)  B
 Water Natuurlijk Regio west, bestuurslid  O