Mevrouw M.E. van Winsen (Monique)

M.E. van Winsen Monique van Winsen | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens AWP niet politiek wel deskundig

Woonplaats:

Rotterdam

Nevenfuncties