De heer G. de Jong (Gerrit)

G. de Jong Gerrit de Jong | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens ChristenUnie

Woonplaats:

Sommelsdijk

Nevenfuncties