De heer B.B.T.T. Winkels (Branco)

B.B.T.T. Winkels Branco Winkels | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens CDA

Woonplaats:

Rotterdam

Nevenfuncties