De heer B. Staat (Bert)

B. Staat Bert Staat | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens SGP

Woonplaats:

Dordrecht

Nevenfuncties