De heer A.P.J. van den Berg (Albert-Jan)

A.P.J. van den Berg Albert-Jan van den Berg | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens SGP

Woonplaats:

Ridderkerk

Nevenfuncties