Veilig varen doe je samen!

5 juli 2019 Wist je dat de waterschappen 225.000 km aan watergangen beheren in Nederland? Een groot deel daarvan zijn kleine watergangen die niet bevaarbaar zijn voor plezier- en toervaart, maar wel voor bijvoorbeeld kano’s en bootjes voor vissers.
Brielse Meer | © Waterschap Hollandse Delta

Bakbeheer en nautisch beheer

Waterschap Hollandse Delta onderscheidt als vaarwegbeheerder twee begrippen: het ‘bakbeheer’ en het ‘nautisch’ beheer. Het bakbeheer is het bevaarbaar houden van de vaargeul voor de scheepvaart. Hieronder vallen het aanbrengen van bebakening en betonning en de bediening van scheepvaartsluizen zoals de Voornse Sluis. Bekijk hier de openingstijden van de Voornse Sluis. Het waterschap zorgt er ook voor dat de boeien duidelijk zichtbaar zijn, onderhouden worden en op de juiste plek liggen.

Het nautisch beheer gaat over de verkeersregels op het water (verboden, geboden) met het oog op de veilige scheepvaart en de instandhouding van de oevers.  Het Brielse Meer is de enige officiële vaarweg die wij hebben. 

Regels op het Brielse Meer

De Brielse Maas is een fraai recreatiegebied van zo’n 800 ha. Naast de vele mogelijkheden om op het land de vrije tijd door te brengen, biedt het in het recreatiegebied gelegen Brielse Meer van 400 ha volop gelegenheid om watersporten te beoefenen. Om bij het gebruik van het gebied elkaar en de natuur zo weinig mogelijk overlast te bezorgen zijn er regels opgesteld. Deze zijn vastgelegd in wetten en verordeningen. Zo is het op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet toegestaan snel te varen zonder ontheffing van het waterschap. 

U kunt zelf online via onze webapplicatie een snelvaarontheffing aanvragen als u wilt snelvaren, https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/.

Om snel te mogen varen, dient u 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit van minimaal vaarbewijs 1. Daarnaast dient u zich in het kader van veiligheid en overlast aan gedragsregels te houden. https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/manuals/index/regelgeving

Waterskiën is dus op zaterdag, zondag en feestdagen niet toegestaan zonder ontheffing.

Toezicht en handhaving

Het waterschap houdt samen met de Zeehavenpolitie en Staatsbosbeheer toezicht op de handhaving van de regels die gelden op het Brielse Meer. Tal van folders en brochures over veilig varen zijn gratis te downloaden. www.varendoejesamen.nl


Lees meer over

waterbeheer