Actualiseren peilen Kilhaven

1 juli 2019 Waterschap Hollandse Delta is al enige tijd bezig met het actualiseren van het peilbesluit Kilhaven op Goeree-Overflakkee. Het peilbesluit gaat over het gebied ten westen van Ouddorp tot aan de zee. Al in 2011 hebben we daarover een inloopbijeenkomst in het gebied georganiseerd. Nu pakken we de actualisatie van dit peilbesluit weer op.
peilschaal | © waterschap Hollandse Delta

Mede met behulp van de informatie vanuit de streek, een watersysteembeoordeling en het meenemen van nieuwe meldingen en klachten hebben we een ontwerp peilbesluit opgesteld.Op 1 peilvak na blijven alle peilen gelijk aan de huidige peilen, of worden de peilen vastgesteld op basis van de huidige praktijk. Voor een klein gebiedje (peilvak) langs een deel van de Westnieuwlandse Buitendijk tussen de Groenedijk en Groeneweg worden de peilen aangepast. Hiervoor moeten na goedkeuring van het peilbesluit enkele maatregelen uitgevoerd worden door het waterschap.

Graag stellen wij inwoners en agrariƫrs in het gebied in de gelegenheid kennis te nemen van het concept ontwerp peilbesluit en eventuele opmerkingen alvast met ons te delen. Deze informatie kunnen we dan nog verwerken, voordat het ontwerpbesluit officieel ter inzage gelegd wordt. De planning is dat de ter inzage legging in het najaar van 2019 gebeurd.

U kunt het concept ontwerp peilbesluit van 1 juli tot 22 juli 2019 inzien bij het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee (Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis). Bovendien kunt u het concept ontwerp besluitĀ bekijken op pagina Concept ontwerp peilbesluit Kilhaven. Uw opmerkingen of reactie kunt u mailen aan peilbesluiten@WSHD.nl of telefonisch doorgeven via het waterschapsloket 0900-2005005.

Lees meer over

waterbeheer