Onderhoud beluchtingstank 1 van rioolwaterzuivering Hoogvliet

16 mei 2019 Het waterschap voert onderhoud uit aan de rioolwaterzuivering (rwzi) Hoogvliet. Op dit moment is beluchtingstank 1 uit gebruik genomen.
De rioolwaterzuivering gezien vanuit de lucht | © waterschap Hollandse Delta

Na het leegpompen bevindt zich nog zand en slib op de bodem en zogenaamd spinsel (kluwen haren) die zich aan de voorstuwers en leidingen hecht. Tijdens het onderhoud wordt het zand en spinsel verwijderd. Daarna worden de beluchtingselementen en leidingen schoongemaakt en indien nodig vervangen.   

Het beton wordt gecontroleerd op eventuele scheurvorming en daar waar nodig gerepareerd. In week 20 worden de oude blowers vervangen. De verwachting is dat binnen 3 weken de beluchtingstank weer gevuld is met water.  

Het zuiveringsproces ondervindt geen hinder tijdens de onderhoudswerkzaamheden, omdat de resterende capaciteit van de zuivering groot genoeg is om al het aangevoerde afvalwater te zuiveren.