Studenten helpen waterschap met waterproblemen

21 mei 2019 Aanstaande vrijdag 24 mei vindt bij ons op kantoor de finale plaats van een onderwijs-challenge voor zes technasia in Zuid-Holland Zuid. Ruim 300 leerlingen zetten afgelopen studiejaar hun tanden in het dilemma: onderzoek en ontwerp een klimaatbestendige woonwijk. De beste 7 teams pitchen hun oplossing aan een jury van deskundigen.
Ontwerp van klimaatbestendig huis door technasium-leerling. | © waterschap Hollandse Delta

Heemraad Leo Stehouwer, verantwoordelijk voor educatie bij waterschap Hollandse Delta: “Als waterschap zijn wij bezig met oplossen van problemen die soms één of twee generaties verder zouden kunnen ontstaan. Het is daarom voor ons logisch om de jongere generatie te betrekken bij ons werk. Daarnaast willen wij jongeren enthousiasmeren voor het waterschappelijk werk. Dat doen wij door hen concrete problemen voor te leggen die impact hebben op hun eigen leefomgeving.”

Klimaatbestendige wijk

Het team van de verschillende deelnemende technasia presenteren hun oplossing voor een concreet probleem voor het waterschap: voorkomen van riooloverstorten veroorzaakt door piekbuien. De leerlingen van de technasia onderzochten hoe een ‘klimaatbestendige’ woonwijk eruit ziet en maakten een ontwerp. De jury bestaat uit heemraad Leo Stehouwer van het waterschap. een professor en hoogleraar van de TU Delft en de directie van de Stichting Technasium Nederland.

“Wij bieden leerlingen graag het andere perspectief. Op hun eigen leefomgeving, op problemen en oplossingen die hiervoor nodig zijn. Wij zien de studenten uiteraard graag terug in hun vervolgstudie. Wij hebben voldoende uitdagende afstudeeropdrachten en stageplekken voor MBO-ers, HBO-ers en WO-ers. Wij weten zeker dat dit soort opdrachten daaraan bijdragen.”

Voorkom rioolwater in sloot

Aan het begin van schooljaar 2018- 2019 kregen 300 Technasia-leerlingen  het volgende 'dilemma': onderzoek en ontwerp een slimme, duurzame manier om in een nieuwe wijk om te gaan met waterberging. Het probleem: bij teveel regen stromen de riooloverstorten aan het einde van het rioolsysteem over. Dit komt steeds vaker voor door klimaatverandering. Vuil rioolwater stroomt dan direct in de sloot en dat is onwenselijk. Onderzoek hoe dat op te lossen en maak een ontwerp.

Technasiumonderwijs

Het technasiumonderwijs is erop gericht om leerlingen van HAVO en VWO kennis te laten maken met onderzoek en ontwerpen. Zo heet het eindexamenvak dat de technasiumleerlingen volgen. In dit geval is het waterschap opdrachtgever en levert het te onderzoeken dilemma: onderzoek en ontwerp een klimaatbestendige wijk.

In de technasium onderbouw (klassen 1 t/m 3) worden er per jaar 4 technasiumprojecten doorlopen. De leerlingen zijn hier zo’n 8 weken enkele uren per week mee aan de slag. In het jaar voor het examen werkt de leerling aan twee grote keuzeprojecten. In het examenjaar wordt het vak afgesloten met de 'meesterproef'.