Werkzaamheden rioolwaterzuivering in Dordrecht

3 april 2019 Morgen, donderdag 4 april, voert waterschap Hollandse Delta werkzaamheden uit op de rioolwaterzuivering in Dordrecht. Vorige week is een lekkage ontdekt in een leiding in de buurt van de nabezinktanks. De lekkage kon snel worden gerepareerd. Voor een andere beschadiging moest eerst een onderdeel worden besteld.

Uit voorzorg werden tijdelijk twee nabezinktanks buiten bedrijf gesteld. Gezien het droge weer heeft dit geen effect op het aanleveren en schoonmaken van het rioolwater.

Maandag zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals het wegpompen van grondwater en het vrijgraven van de leiding. Morgen, donderdag 4 april, wordt de beschadiging gerepareerd.

Omdat er meer van dit soort leidingen in de grond liggen op de rwzi Dordrecht gaat het waterschap binnenkort ook inspecties uitvoeren aan de andere leidingen.

Lees meer over

zuiveren