Verkeersbesluit Rotterdamseweg (Ridderkerk) ter inzage

1 april 2019 Dit najaar voert waterschap Hollandse Delta onderhoudswerkzaamheden uit aan de Rotterdamseweg. Het gaat om het gedeelte vanaf de Ringdijk tot aan de aansluiting met de N915 in Ridderkerk. Deze weg wordt duurzaam veilig ingericht. Dat bevordert mede de doorstroming voor de weggebruiker.
Rotterdamseweg in Ridderkerk

Hiervoor zijn twee verkeersbesluiten nodig die nu ter inzage liggen.Het verkeersbesluit voor het afsluiten van de kruising, Rotterdamseweg/Vlietlaan richting Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer: Klik hier voor verkeersbesluit

Het verkeersbesluit voor de duurzaam veilige inrichting van de Rotterdamseweg: Klik hier voor verkeersbesluit

Beide projecten bevorderen de verkeersveiligheid van de weg.

Verkeersbesluit
Voor deze verkeersbesluiten heeft het waterschap gekozen voor een uitgebreide procedure. Dit betekent dat het ontwerpbesluit van tot en met 16 mei ter inzage wordt gelegd. Gedurende deze 6 weken kunnen zienswijzen ingediend worden. Daarna volgt de behandeling, beoordeling van de zienswijzen en definitieve vaststelling van het verkeersbesluit door het dagelijks bestuur. Ook dit besluit wordt t.z.t. bekend gemaakt via www.overheid.nl. Tegen het definitieve besluit kan beroep bij de Rechtbank worden aangetekend.