Stimuleringsregeling klimaatadaptatie van kracht

16 april 2019
Regenton in de tuin

Sinds kort heeft waterschap Hollandse Delta de Stimuleringsregeling klimaatadaptatie ingevoerd. Het klimaat verandert en extreme weersomstandigheden als hoosbuien en hittegolven komen steeds vaker voor. WSHD doet er samen met andere lokale overheden alles aan om de gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Toch is dat niet voldoende. Om in de toekomst droge voeten te houden, is ook de hulp van bewoners, bedrijven en organisaties nodig. 

Ter aanmoediging om maatregelen te treffen om de omgeving klimaatbestendiger te maken, heeft het waterschap de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta opgesteld. Daarmee wordt het mogelijk om dit soort maatregelen een financiële stimulans te geven. Hier vindt u meer informatie over deze regeling